Blog #8 – Peesblessures op het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres 2017

Posted by on November 30, 2017 in Blog | 0 comments

Blog #8 – Peesblessures op het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres 2017

Op 23 en 24 november 2017 vond het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres plaats. Hiervoor was Mathijs van Ark van het Peescentrum uitgenodigd om een presentatie te geven over oefentherapie bij de jumper’s knee. Het was een interessant congres met een aantal presentaties over peesproblematiek. Deze blog geeft een kort overzicht van de pees gerelateerde onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Om te beginnen een samenvatting van de presentatie over oefentherapie bij de jumper’s knee.

Samenvatting oefentherapie bij patella tendinopathie

Patella tendinopathie (jumper’s knee) is een veel voorkomende blessure die lastig te behandelen is. De lijst met behandelingen die voor deze blessure worden toegepast is lang, maar de meeste onderbouwing in de wetenschappelijke literatuur is te vinden voor oefentherapie. Jarenlang was het magische woord bij een patella tendinopathie excentrisch trainen. In navolging van het Alfredson protocol bij de Achillespees lieten vroege studies dan ook goede resultaten zien. Met name bij sporters waarbij de sportbelasting niet wordt aangepast, is excentrisch trainen met behulp van een decline board echter een te hoge belasting. Puur excentrisch trainen lijkt geen meerwaarde te hebben ten opzichte van een combinatie van contractievormen. Het lijkt erop dat een zware en langzame belasting van de kniepees van belang is bij de revalidatie. Hierbij moet wel worden aangetekend dat er weinig klinische trials zijn gedaan die direct verschillende oefenprogramma’s met elkaar vergelijken. De onderzochte oefenprogramma’s zijn, zeker bij sporters, slechts een onderdeel van de gehele revalidatie. De totale revalidatie van een patiënt met een patella tendinopathie kan worden opgebouwd in vier fasen: pijn management, kracht opbouw, energie opslag (plyometrie) en tot slot onderhoud.

Beeldvorming bij peesblessures

Dr. Edwin Oei (radioloog bij het Erasmus MC Rotterdam) gaf een presentatie over kwantitatieve beeldvormingstechnieken bij een patellapees tendinopathie. Zoals al eerder aangekondigd zal dit in deel 2 van de blog over beeldvormende technieken bij peesblessures aan bod komen (nog even geduld tot januari). In deze blog laten we daarom dit onderwerp grotendeels links liggen, deel  1 van de blog over beeldvormende technieken (echografie en MRI) is hier te vinden. Lucas Maciel Rabello, promovendus bij het UMC Groningen, presenteerde de uitkomsten van een systematische review over de relatie tussen beeldvorming en pijn bij de Achilles en patella tendinopathie. De auteurs vonden op korte termijn geen relatie en na 6 maanden slechts een beperkte relatie tussen beeldvorming en de klinische uitkomst. Voorzichtige interpretatie van beeldvorming van pezen lijkt essentieel.

Een studie naar neovascularisaties (ingroei van bloedvaten in pezen) van Arco van der Vlist en collega’s (Erasmus MC) liet zien dat er geen relatie bestaat tussen de kwantificatie van neovascularisaties en klinische uitkomstmaten. Kwantificatie van neovascularisaties lijkt wel beter reproduceerbaar te zijn dan de nu veel gebruikte Ohberg score. Een systematische literatuurstudie naar risicofactoren bij Achillespees tendinopathie van dezelfde groep onderzoekers liet zien dat er momenteel beperkt bewijs is voor risicofactoren. Overgewicht, alcohol gebruik, verminderde buiging van de enkel (dorsaalflexie) en het gebruik van Ofloxacin zijn wel interessante potentiële risicofactoren.

Overige presentaties over pezen

Olivier Dams (promovendus bij het UMC Groningen) gaf een posterpresentatie over een survey naar de behandeling van een Achillespees ruptuur. De auteurs vonden dat er een grote variatie binnen orthopeden en traumachirurgen bestaat ten aanzien van de aanpak van een eventuele operatie en de revalidatie na een operatie.

Een literatuurstudie naar de manier waarop terugkeer in de sport bij een Achilles blessure kan worden gedefinieerd werd gepresenteerd door Bas Habets (promovendus bij het UMC Utrecht). De auteurs kwamen tot de conclusie dat er veel verschillende definities bestaan, die alleen nog nauwelijks zijn gevalideerd.

Een interessante literatuurstudie van Nadine Rasenberg  en collega’s (Erasmus MC) liet zien dat er geen bewijs is dat zooltjes effectief zijn in de behandeling van hielspoor.

Een studie van Danny Bernts en collega’s van het UMC Groningen toonde aan dat er een associatie is tussen psychologische factoren en symptomen bij een Achilles en patella tendinopathie.

Al met al was het een erg interessant congres, zeker ook met betrekking tot peesblessures. Alle samenvattingen van de presentaties van het Sportmedisch Wetenschappelijk jaarcongres zijn te vinden in een speciale editie van het tijdschrift Sport & Geneeskunde (nummer 4, november 2017). Als je meer wil weten over de praktische toepassing van wetenschappelijke kennis op gebied van peesblessures is er vrijdagavond 19 januari een lezing in de Bovenkamer van Groningen. Fysiotherapeuten, (para)medici, ervaringsdeskundigen en andere geïnteresseerden zijn welkom. Meer informatie over deze avond is te vinden op fysiotherapiescholing.nl.

Call Now ButtonAfspraak Maken