Blog #3 – Tendinitis, tendinose, tendinopathie: allemaal hetzelfde?

Posted by on April 28, 2017 in Blog | 0 comments

Blog #3 – Tendinitis, tendinose, tendinopathie: allemaal hetzelfde?

Er bestaan in de volksmond en binnen het fysiotherapeuten / artsen jargon veel verschillende benamingen voor peesproblemen. Zo worden de termen tendinitis, peesontsteking, tendinose en tendinopathie regelmatig gebruikt. In het eerste deel van deze blog zal ik het hebben over peesaandoeningen waarbij de pees nog intact is en niet is afgescheurd.

Peesontsteking (tendinitis)

Van oudsher werden peesblessures een peesontsteking ofwel tendinitis genoemd. Onderzoeken naar de biologische kenmerken van peesblessures en het ontstaan (pathofysiologie) hebben echter bij peesblessures waarbij de pees niet is afgescheurd, iets anders laten zien. Er vindt geen ‘standaard’ ontstekingsproces plaats en in tegenstelling tot vele andere blessures komt er zelfs weinig ontsteking bij een peesblessure kijken. Deze onderzoeken hebben er rond de millennium wisseling toe geleid dat dit type peesblessures geen tendinitis / peesontsteking meer worden genoemd, maar een tendinopathie (Khan e.a., 2002). Dit neemt niet weg dat de term tendinitis (peesontsteking) in de dagelijkse praktijk nog steeds regelmatig wordt gebruikt.

Tendinopathie

Tegenwoordig wordt de term tendinopathie gebruikt voor peesblessures waarbij de pees niet is afgescheurd. Tendinopathie is een bredere term waar niet alleen peesontsteking (tendinitis) onder valt, maar ook tendinose (peesdegeneratie). De huidige opvatting is dat een peesblessure voornamelijk een degeneratie van de pees (tendinose) is. Er vindt door een overbelasting van een pees beschadiging van peesvezels (collageen) plaats die niet direct door de pees hersteld kan worden. Deze beschadiging is meestal te zien op echobeelden van de betreffende pees als een donker gebied in de pees (hypoechogene zone). Bij het bekijken van echobeelden moet wel rekening gehouden met het feit dat er geen één op één relatie is tussen afwijkingen in de pees en de pijn die iemand voelt. Een beschadigde pees hoeft dus zeker geen pijnlijke pees te zijn. Iemand met afwijkingen in zijn of haar pees kan nog heel goed in staat zijn om sport en activiteiten in het dagelijks leven zonder problemen te doen.

Afgescheurde pees (ruptuur)

Zolang een pees niet is afgescheurd spreken we dus van een tendinopathie, wanneer de pees wel is afgescheurd noemen we dit een peesruptuur. Dit komt veel minder vaak voor dan een tendinopathie. Een ruptuur kan plaatsvinden als er al eerder klachten aan de betreffende pees zijn geweest, maar ook als er nog niet eerder pijn aan de pees is gevoeld. De meest bekende afscheuring van een pees is een ruptuur van de Achillespees. Als dit gebeurd is er vaak een operatie nodig om de uiteinden van de pees weer bij elkaar te brengen. Vervolgens is een revalidatie door middel van opbouwende oefeningen aanbevolen.

Al met al worden er veel verschillende termen gebruikt voor peesblessures. In deze blog heb ik geprobeerd hier wat meer duidelijkheid in te scheppen. De volgende blog zal gaan over een regelmatig gebruikte behandelmethode voor peesblessures: shockwave.

Call Now ButtonAfspraak Maken